Pic

Het goed beheren van een VvE is niet eenvoudig. Er komt veel bij kijken en je moet ook nog een beetje verstand van zaken hebben. Geen wonder dat steeds meer VvE’s (een deel van) het beheer uit handen geven. Er zijn verschillende manieren om het VvE beheer door een externe partij te laten uitvoeren. 

Administratief VvE beheer
Bij administratief VvE beheer hebben we het over alle administratieve en financiële zaken. Het inrichten van de administratie, het actualiseren van eigenaars en de gegevensadministratie, het opstellen van de begroting en het vaststellen van de maandelijkse VvE bijdrage. Maar ook het incasseren en administreren van de maandelijkse bijdrage, het bijhouden van de boekhouding, het jaarlijks berekenen van het aandeel in het reservefonds en het opstellen van de jaarrekening hoort hierbij. Afhankelijk van de grootte van de VvE kan je alleen hier al een dagtaak aan hebben.

Technisch VvE beheer
Elke VvE moet een reservefonds hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, vallen ook onder groot onderhoud. Het technisch beheer van het appartementengebouw is van groot belang voor de staat en onderhoud van het gebouw. Het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) geeft inzicht in de zaken die moeten gebeuren om het gebouw zijn waarde te laten behouden of zelfs te vergroten.

Bestuurlijk VvE beheer
Wanneer de Vve het bestuurlijk beheer ook aan een professionele partij overlaat, zal deze namens de Vve het bestuur voeren. Het gaat dan om de voorbereiding en leiding van de ledenvergadering en de verslaglegging daarvan.

VvE beheer BASIS
VvE Beheer BASIS richt zich uitsluitend op het administratieve deel van het beheer.